Personuppgiftslagen

Genom att jag och eventuell medsökande kryssar i ovanstående anmälan ger jag/vi vårt fulla samtycke och godkännande till att CA Fastigheter AB har full rätt att hantera mina/våra personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (GDPR) och i enlighet med CA Fastigheter ABs Integritetspolicy. Läs mer här

Önskemål/kommentar

Personliga uppgifter

Förnamn
Gatuadress
Telefonnummer
E-postadress
Efternamn
Postnummer
Postort
Mobilnummer